Zelfrijdend openbaar vervoer, is het mogelijk?

De technologie staat tegenwoordig geen seconde stil. Alles wordt slimmer, sneller en zo mogelijk zelfs beter. Dit geldt ook voor de transportsector. Er zijn auto’s onderweg die zelf genoeg stroom op kunnen wekken om op elektriciteit te rijden, er wordt gewerkt aan zuinigere oplossingen en uiteraard wordt er ook gewerkt aan de auto’s die geen bestuurders meer nodig hebben. Het zijn niet alleen de auto’s die zelfrijdend gemaakt worden, ook binnen het openbaar zijn er plannen om zonder bestuurder de weg op te gaan. Is dit de toekomst?

De eerste testen waren succesvol

Er is al getest met zelfrijdende bussen. Dit is onder andere gedaan in Amsterdam, maar is op veel grotere schaal geprobeerd in Helsinki. In tegenstelling tot de eerste testen met de zelfrijdende auto’s werd geconstateerd dat het een succes was. De bussen konden deelnemen aan het verkeer door medeweggebruikers in de gaten te houden, te communiceren met de verkeerslichten en daarnaast kunnen de bussen navigeren aan de hand van de instellingen en de wegbelijning. Aangezien de eerste testen succesvol waren, zal het niet lang duren voordat deze zelfrijdende bussen een standaard worden in de steden. Ze zijn bijkans namelijk veiliger dan de bussen die wel door mensen bestuurd worden.

Wat zijn hier de gevolgen van? Een van de eerste gevolgen is dat er banen verloren gaan. Dat is een zeker feit en het is ook iets dat al langer voorspeld was. De opmerkingen online dat het openbaar vervoer dan zeker goedkoper zal gaan worden, die zijn niet helemaal betrouwbaar. Er is namelijk veel geld nodig om de investeringen mogelijk te maken. Dit geld moet terugverdiend worden. Daarnaast is er meer controle nodig, ook voor het geval er opstootjes of andere problemen ontstaan tijdens het vervoer.

Wat kunnen we verwachten?

public-transport_8De kans is groot dat binnen een aantal jaren de meeste bussen zelfrijdend zullen zijn. Daarnaast zullen er ook andere openbare vervoersmiddelen overgaan naar het rijden zonder menselijke besturing. Er zijn al testen gedaan en er zijn plannen voor de trein, de trein en de metro. Heel erg vreemd zijn deze ideeën ook niet. De basis is immers al lang geleden gelegd en de uitvoering hebben we nu al meerdere malen in films gezien. Het is wachten op de uitvoering en perfectionering, maar ook dat zal niet lang op zich laten wachten in de nabije toekomst.